Hướng dẫn lắp đặt xí bệt

- Đường chờ (phi = 100-110mm) cách mặt tường đã hoàn thiện 300mm.
- Đặt thân bệt vừa khớp lỗ chờ và lấy dấu vị trí thân bệt.
- Nhấc bệt ra và trát xi măng theo vị trí đánh dấu (kích thước: Rộng = 20mm, Dày = 10mm).(Tuyệt đối không láng kín xi măng vào phần trong của đáy bệt).
- Đặt thân bệt vào vị trí và làm sạch các phần xi măng thừa xung quanh chân bệt.
- Đặt két nước lên thân bệt,xiết chặt ốc định vị thân bệt và két nước
- Lắp đặt nhựa vào thân bệt
- Lắp đặt đường nước và xả thử.